Pinksterfeest aan het Meer logo_DEF

De organisatie van het Pinkserfeest aan het Meer heeft een droom! Hoe mooi zou het zijn als de boodschap van het evangelie niet alleen binnen de kerken in Alphen klinkt, maar ook buiten de muren van de gebouwen te horen is? Hoe mooi zou het zijn als christenen in Alphen zich verenigen in een ontmoeting tussen alle mensen – rijk en arm, blij en verslagen, opgewekt en moedeloos?

Met meer dan zes verschillende kerken in Alphen kunnen we dit, met Gods hulp en samen met zoveel mogelijk christenen in Alphen, werkelijkheid laten worden! Hoe?
Dat leggen we graag uit…

Pinksterfeest aan het Meer!

Op DV 4 juni 2017 – eerste Pinksterdag – hopen we met elkaar tijdens een openluchtdienst het Pinksterfeest te vieren aan de Zegerplas. Georganiseerd door de Alphense kerken, voor iedereen.

Wat willen we bereiken?

We willen het evangelie, Gods boodschap van verlossing en bevrijding voor de wereld, op een toegankelijke en laagdrempelige wijze delen met alle inwoners van Alphen aan den Rijn. Daarnaast willen we, juist met Pinksteren, als christenen laten zien wat ons samenbindt in Christus onze Heer en zo een getuigenis afgeven naar elkaar en naar onze woonplaats.

Hoe wordt de dienst vormgegeven?

De samenkomst zal herkenbare elementen van een kerkdienst bevatten, maar in een professionele vorm die past bij de insteek het festival en zodat het toegankelijk is voor mensen zonder kerkelijke achtergrond. De invulling zal ondermeer bestaan uit muziek en (samen)zang, gebed, een verkondigende boodschap en een inzameling. Daarnaast is er ruimte voor bijv. drama en aandacht voor kinderen. Op het festivalterrein worden stoelen geplaatst voor de bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

Doen u en jij ook mee?

Om de boodschap van Pinksteren in Alphen aan den Rijn op deze dag vorm te kunnen geven, hebben we ook u en jou nodig! Natuurlijk allereerst door op Pinkstermorgen aanwezig te zijn bij deze gezamenlijke openluchtdienst en zoveel mogelijk vrienden, familie, kennissen of buren uit te nodigen. Meer informatie en recente updates zijn te vinden op de facebookpagina Pinksterfeest aan het Meer. Ook vind je daar het aanmeldformulier voor de werkgroepen.

×